Genees-kunst partner in groot AMC onderzoek voor kankerpatienten

Onder leiding van prof. Hanneke van Laarhoven, oncoloog in het AMC, zal er een meerjarig project plaatsvinden waarin kankerpatiënten d.m.v. van verhalen en kunstcreatie weer grip krijgen op het narratief van hun levensloop. Patiënten zullen daartoe worden gekoppeld aan kunstenaars om op interactieve wijze kunst te co-creëren.  Het doel van het project omschrijft zich als volgt:

Het resultaat zijn kunstwerken met een blijvend, een monumentaal karakter. Dit resulteert in een bekrachtiging op existentieel niveau. Een vertaling van de blik” ik zie u echt, ik zie dat u bestaat, hier en nu”. Ook kan de, uit het project gedestilleerde, werkwijze en co-creatie tussen kunstenaar en patiënt worden toegepast op andere patiëntengroepen en vele andere ziekenhuizen.

Het project is als wetenschappelijk onderzoek opgezet en beoogt te resulteren in wetenschappelijke inzichten die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van kankerpatiënten. voor het realiseren van deze doelstellingen heeft het project consortium een subsidie ontvangen van KWF-kankerfonds. Naast het AMC bestaat het consortium uit de volgende partners: Stichting Genees-kunst, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Radboud Universiteit en het UMCG. De bijdrage van Stichting Genees-kunst is het aanbrengen en begeleiden van kunstenaars daarnaast is Genees-kunst voorzitter dr. Fenna Heyning adviserend lid van het projectteam.

Stichting Genees-kunst is trots om te mogen deelnemen aan het project en te mogen samenwerken met de consortium partners. Ook is de Genees-kunst zeer verheugd en dankbaar dat KWF heeft besloten om het project te financieren.

 

Leave A Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *